Danas ipak, najznačajnije mesto zauzimaju proteze na implantima koje ne samo da su najbolje sa fiziološkog i funkcionalnog aspekta već i što se estetskih karakteristika tiče, a pacijentima pružaju najbolji i najsigurniji osećaj. Dakle pored uobičajene upotrebe, dentalni implantati se mogu koristiti za sidro totalnih ili parcijalnih mobilnih proteza, i to kao klasicni ili mini implanti.

Copyright 2017 © Lenka dental & aesthetics