U slučaju gubitka većeg broja zuba u bočnoj regiji, kada zbog nedovoljne količine kosti nije moguće ugraditi implantate koji bi nosili fiksni rad, moguća je izrada kombinovane nadoknade. Na postojećim zubima izrađuju se fiksne nadoknade tj. krunice, na koje se sistemom atečmena (drikera) ili teleskop kruna povezuje mobilna parcijalna skeletirana proteza (maksimalno redukovana) koja nadoknađuje preostale zube. Kod ovog sistema se spoj proteze sa fiksnom nadoknadom ne vidi, tako da se postiže maksimalan funkcionalni i estetski efekat.

Copyright 2017 © Lenka dental & aesthetics