Ortopedija vilica (ortodoncija) je klinička specijalistička grana stomatologije koja se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem nepravilnosti u razvoju zuba i vilica, a čiji je cilj da se postigne zdrav i lep osmeh, kao i dobar zagrižaj, što na kraju rezultira funkcionalnim skladom vilica i lepo poređanim zubima.Suprotno ustaljenom mišljenju da je cilj ortodonskog lečenja isključivo estetika, važno je napomenuti da je pravilan odnos zuba, osim za lep izgled, važan i za zdravlje mišića, viličnog zgloba i celokupnog sistema za žvakanje.

Ortodontske nepravilnosti mogu biti nasledne i stečene.

Pod naslednim nepravilnostima podrazumevamo kada pacijent nasledi velike zube “na tatu” i malu vilicu “na mamu”, (nastaje teskoba zuba), različiti rast vilica (jedna raste više od druge), nedovoljan ili prekomeran broj pojedinih zuba… Tu se ubrajaju i urodjene anomalije – rascepi, različite sistemske bolesti, hormonski poremećaji…

Na nastanak stečenih nepravilnosti utiču loše navike u ranom detinjstvu kao što su sisanje palca, disanje na usta, tiskanje jezika, itd… Prevremeni gubitak mlečnih zuba ili kasniji gubitak stalnih zuba dovodi do gubitka prostora za nicanje stalnih zuba i nastaje teskoba ili čak neki zubi kada nemaju gde da niknu ostaju u kosti…..Ovo je posledica loše ili nikakve higijene ili nelečenih mlečnih zuba… Neophodno je da roditelji uklone štetne navike kod svog deteta, kao i da se redovnim kontrolama kod stomatologa pravovremeno uoče i leče ortodontske nepravilnosti.

Ortodontska terapija podrazumeva upotrebu mobilnih i fiksnih aparata koji blagom silom pomeraju zube u pravilan položaj. Izbor i vrsta aparata zavisi od dijagnoze i starosti pacijenta.

Ortodontski aparti mogu biti fiksni i mobilni. Ne postoji bolji ili lošiji aparati: fiksni imaju svoje, a mobilni svoje indikacije.

MOBILNI ORTODONTSKI APARATI

Mobilni ortodontski aparati se tokom terapije mogu vaditi iz usta i mogu biti za svaku vilicu posebno ili jedan aparat za obe vilice. Ovi aparati imaju svrhu jedino u periodu rasta i razvoja, najčešće izmedju 7 i 11 godina starosti, kada može da se utiče na rast vilica, da se zaustavi ili podstiče rast ili da pomognu u sprečavanju loših navika kao što su sisanje prsta ili nepravilno gutanje…

Mobilni ortodontski aparati su sačinjeni iz dva dela: akrilatne ploče i žičanih elemenata. Pacijent sam postavlja i skida aparat iz usta radi čišćenja i održavanja oralne higijene.

FIKSNI ORTODONTSKI APARATI

(Ljudi ih često nazivaju i fiksne proteze) se stavljaju na zube i ne skidaju se sve do kraja propisane terapije. Sastoje se od bravica, prstenova, ortodontske žice. Ortodonstke žice na zub deluju vrlo blagim kontinuiranim silama s potpunim biološkim učinkom. Da bi postavljanje fiksnog aparata bilo moguće neophodno je da potporni aparat zuba bude dobro očuvan, odnosno da zubi budu potpuno zdravi ili adekvatno stomatološki zbrinuti. Oralna higijena mora biti besprekorna. Pored običnih četkica, preporučuju se i interdentalne četkice i konac, kao i upotreba rastvora za ispiranje usta. Nakon završene terapije fiksnim aparatom (1-2 godine), potrebno je još neko vreme nositi mobilni retencioni aparat kako bi se zubi stabilizovali i zadržali na mestu (proteza, folija).

Tretmanom sa fiksnim aparatima se može izbeći potreba za protetskim radovima (keramičkim krunicama, implantima), stabilizovati zagrižaj kod nastale parodontopatije, kao i smanjiti parafunkcije vilica (bol u zglobu, škripanje zubima).

Zdrav i lep osmeh donosi samopoštovanje, samopouzdanje i daje Vam prednost u svakodnevnim kontaktima.

U stomatološkoj ordinaciji "LENKA dental & aesthetics“ možete birati između dve vrste fiksnih aparata:

Aparat sa estetskim bravicama - savršena opcija za odrasle pacijente koji imaju svakodnevne poslovne kontakte, jer pruža minimalnu vidljivost aparata. U dogovoru sa Vama odabraćemo izgled aparata koji Vam omogućava najveći komfor u svakodnevnom životu.

Aparat sa klasičnim metalnim bravicama

NAPOMENA:

U našoj ordinaciji, nakon prvog pregleda i konsultacija sa pacijentom, naš tim doktora (ortodont, oralni hirurg i vaš izabrani stomatolog) pristupa analazi slučaja i izradi orijentacionog plana, što znači da ćete dobiti besplatnu kompletnu ortodontsku dijagnostiku i prognozu toka lečenja.

Copyright 2017 © Lenka dental & aesthetics