Oralna hirurgija se bavi hirurškim lečenjem I zbrinjavanjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje. S obzirom da je to najinvazivnija grana stomatologije, zahteva poseban pristup, znanje i zalaganje, kako lekara tako i pacijenta.

Nakon detaljnog pregleda i potvrđene indikacije za hirurško lečenje, uz analizu radiografskih snimaka, pacijent se detaljno upoznaje sa načinom hirurškog lečenja, prednostima, rezultatima i eventualnim rizicima. Uz primenu lokalne anestezije, u prijatnom ambijentu, naš zadatak je da ova inetrvencija prođe što prijatnije.

Oralna hirurgija obuhvata široku lepezu intervencija. Najčešće intervencije su:
> rutinsko i komplikovano vadjenje zuba
> hirurško vadjenje zuba i zaostalih korenova zuba
> hirurško vadjenje impaktiranih umnjaka i očnjaka
> apikotomija i cistektomija
> zatvaranje oroantralnih komunikacija
> preprotetska korekcija mekih i koštanih tkiva usne duplje
> frenektomija
> hirurško produženje kliničke krune zuba
> augmentacija grebena
> sinus lift
> ugradnja implantata
> u saradnji sa ortodontima sprovodi se hirurško-ortodonska terapija poremecaja položaja zuba i nepravilnosti zagrižaja.

Vađenje poluimpaktiranih i impaktiranih umnjaka
Usled neadekvatnog položaja ili nedostatka prostora, postojanja patološke lezije (najcesce ciste) ili nedovoljne eruptivne snage zuba može doći do njihove impakcije. To je tzv. “zaglavljenje“ zuba u koštanoj masi bez mogucnosti postavljanja istog u normalni funkcionalni položaj zubnog niza. U takvim slučajevima najbezbolnije je preventivno vađenje impaktiranih zuba u cilju sprečavanja potencijalnih komplikacija.

Slična situacija je i sa poluimpaktiranim zubima, koji mogu izazvati čitav niz problema, kao sto su karijes, oštećenje susednog zuba, infekcija okolnog mekog tkiva (tzv.perikoronitis), ciste, potiskivanje susednih zuba napred...

Apikotomija
Apikotomija (Apicotomia) je hirurški zahvat kojim se uklanja inficirani vrh korena zuba, uz istovremenu kiretažu i potpuno odstranjenje patološkog procesa iz periapikalnog prostora. Apikotomija je najčešce indikovana kada endodontski tretmani ne dovode do adekvatnih rezultata. U pitanju su infektivne promjene-granulomi ili ciste,koje se vide kao manja ili veca loptasta rasvetljenja na rtg snimku.

Apikotomija je sigurna intervencija. Najčešće predstavlja potpuno uspešan postupak koji podrazumeva i obavezno punjenje kanala korena biokompatibilnim materijalom.

Cistektomija
Ciste su patološke šupljine koje su obložene tkivom i ispunjenje tečnošću a mogu se razvijati kako u vilicama tako i u mekom tkivu (usne,obrazi). Uzroci nastanka ciste mogu biti razliciti, počev od inficiranog kanala korena zuba, preko impakcije zuba, traume, razvojnih poremećaja...

Cistektomija je hirurška intervencija u kojoj se u celosti odstranjuje cista. Na taj način se sprečava loš uticaj koji cista ima na susedne strukture kao sto su: resorpcija okolne kosti i korenova susednih zuba, promena boje zuba, crvenilo, otok, bol, fistule, ili njeno prodiranje u sinus ili nos.

Hirurško zatvaranje sinusa (oroantralne komunikacije)
U nekim slučajevima, prilikom vađenja gornjih bočnih zuba, može doći do otvaranja gornjoviličnog sinusa zbog bliskog kontakta vrhova korjenova gornjih zuba i sinusa. U takvim slučajevima je potrebno uraditi hirurško zatvaranje sinusa kako bi se prevenirao nastanak hroničnog sinuzitisa.

Sinus lift
Sinus lift je hirurška intervencija kojom se podiže pod maksilarnog sinusa radi dobijanja dovoljne količine kosti za ugradnju implantata. Ovaj zahvat se radi u situacijama gde ne postoji mogućnost ugradnje implantata na klasičan način. Zahteva rad u sterilnim uslovima i to je jedna od kompleksnijih intervencija u stomatologiji.

Povecanje viličnog grebena-augmentacija grebena
Da bi se dobila kvalitetna i dugotrajna nadoknada, bilo implatatna ili konvencionalna protetska, kvalitet kosti mora biti adekvatan toj nadoknadi. Nadogradnja kosti (kostani graft) je postupak ponovnog kreiranja izgubljene kosti pomoću mešavine sopstvene i veštačke kosti, i za cilj ima kompletnu restauraciju postojeće situacije.

Copyright 2017 © Lenka dental & aesthetics