Dr Anđela Gajić

Doktor stomatologije

Rođena je 18.05.1980.godine. Nakon završene Opšte Gimnazije u Kotoru upisuje Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu gde diplomira 2008. godine i stiče zvanje doktora stomatologije. Pripravnički staž završila je na Vojnomedicinskoj akademiji, nakon čega je započela rad u privatnoj praksi.

Redovan je učesnik kongresa i simpozijuma u zemlji i inostranstvu, a u sklopu stručnog usavršavanja završila je i edukacije iz oblasti Anti Aging-a, pa je od 2011. godine sertifikovani lekar za sve neinvazivne tehnike estetske medicine.

U kliničkom radu najviše se bavi estetskom stomatologijom i protetikom kao i estetskom medicinom i Anti-Aging-om.

Govori engleski i uci nemacki jezik.

Udata je i mama Lenke,Lazara i Mihaila.

Dr Dušan Gajić

Doktor stomatologije

Doktor stomatologije, rođen u Beogradu. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine.

Zahvaljujući porodičnoj tradiciji u stomatološkoj struci i svom dugogodišnjem radu u državnoj i privatnoj praksi, poseduje širok opseg znanja i stručnosti u gotovo svim oblastima stomatologije (dečja stomatologija, stomatološka protetika, oralna hirurgija, estetska stomatologija).

Govori engleski i uci nemacki jezik.

Copyright 2017 © Lenka dental & aesthetics