Lenka dental & aesthetics posebnu pažnju posvećuje lečenju kanala korena.

Uvek je bolje sačuvati svaki zub koji ima šansu da ostane u ustima. Razlozi koji daju prednost lečenju zuba u odnosu na ugradnju implantata ili protetsku rehabilitaciju su brži završetak tretmana kao i manji ekonomski troškovi.

Savremeno lečenje se zasniva na preciznom (mašinskom) čišćenju i oblikovanju kanala korena, temeljnom ispiranju, snažnoj dezinfekciji i preciznom zatvaranju kanalnog sistema.

Čišćenje i oblikovanje se sprovodi NiTi (nikl-titanijumskim) instrumentima čija elastičnost omogućava lečenje svih grupa zuba bez obzira na broj korenova i njihovu zakrivljenost. Primena apex lokatora omogućava precizno određivanje dužine kanala korena čime se eliminiše iritacija tkiva van kanalnog sistema.Zahvaljujući korišćenju najsavremenijih aparata i metoda, cela procedura je komfornija i lečenje kanala korena se završava bezbolno i efikasno, u dve do tri posete, što je za pacijente posebno važno.

Izlečeni zub može nastaviti da funkcioniše u ustima neodređeni vremenski period, međutim neophodno ga je rekonstruisati od nedostatka zubnog tkiva u cilju potpune funkcionalne i estetske rehabiliracije.

Copyright 2017 © Lenka dental & aesthetics